KMETIJA PR´ ANŽIČ´

Kmetija Pr´ Anžič´ je mešana kmetija. Ukvarjamo se z živinorejo in predelavo mleka. Pri nas dobite tudi sveža jajca in med. Trudimo se, da je kmetija čim bolj samooskrbna. Večino pridelkov pridelamo zase, ostalo pa tudi prodamo (predvsem sezonsko zelenjavo). Sejemo ozimno rž, letos imamo jaro pšenico. Ljubiteljsko kuhamo tudi oglje, v septembru postavimo oglarsko kopo.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: